Stowarzyszenie „Dla Polski- Ruch Adama Andruszkiewicza” oświadcza, że:

 1. Wszelkie świadczenia świadczone drogą elektroniczną dotyczą działalności statutowej stowarzyszenia, która reguluje ich rodzaj i zakres.

 2. Rejestracja za pośrednictwem niniejszego systemu jest tożsama z przyjęciem zasad wprowadzonych przez poniższy regulamin i stanowi warunek konieczny do świadczenia względem osoby zainteresowanej usług drogą elektroniczną.

 3. W sytuacji kiedy członek/sympatyk taką zgodę wycofuje lub rezygnuje z członkostwa w stowarzyszeniu na jego wniosek przesłany na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. stowarzyszenie zobowiązuje się w terminie 14 dni usunąć jego dane z systemu.

 4. Usługi elektroniczne w ramach systemu dostępne sa dla członków i sympatyków stowarzyszenia i podporządkowane są realizacji statutu oraz uchwał zarządu stowarzyszenia oraz innych organów decyzyjnych stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnienieniem następujących funkcji:
  - Pobierania składek członkowskich z tytułu bycia członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym stowarzyszenia
  - Przyjmowania przez stowarzyszenie darowizn na zasadach określonych w statucie
  - Działaniach organizacyjno-informacyjnych stowarzyszenia

 5. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wola obydwu stron tj. członka/ sympatyka stowarzyszenia oraz stowarzyszenia. Ze strony członka/sympatyka po złożeniu wniosku (w postaci rejestracji) organy statutowe stowarzyszenia mają 31 dni na rozpatrzenie togoż i podjęcie decyzji. W przypadku rozwiązywania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną wniosek przesłany w tym zakresie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. musi zostać rozpatrzony i wprowadzony w życie w ciągu 14 dni od jego złożenia.

 7. Wszelkie postępowania reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie 31 dni od daty ich złożenia. Przesłanie wniosków reklamacyjnych następować będzie za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..    
  tryb postępowania reklamacyjnego.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z niniejszego portalu:
  W celu prawidłowego korzystania z Usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  - połączenie z siecią publiczną Internet
  - przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,
  - monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości,
  - włączona obsługa Cookies i Java Script.