POLITYKA PŁATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIA „DLA POLSKI”


Składkę za członkostwo w wysokości 10 PLN miesięcznie można wpłacać na rachunek bankowy PKO BP SA
nr rachunku 02 1020 1068 0000 1402 0336 2928


Kwota do zapłaty: 120,00 zł / rok
Tytuł wpłaty: Składka członkowska za rok + Imię i Nazwisko

Możesz też skorzystać z formularza płatności on-line za pośrednictwem serwisu (tPay.com) znajdującego się po zalogowaniu do systemu w zakładce
Mój profil


tPay.com umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem wielu banków, a płatność jest realizowana natychmiastowo.POLITYKA PRYWATNOŚCI/ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia „DLA POLSKI- Ruch Adama Andruszkiewicza”
KRS 0000738863
NIP 6793171595
REGON 380718444


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie
 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000  z dnia 10 maja 2018 r.) informujemy, iż:1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dla Polski- Ruch Adama Andruszkiewicza.
2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu.
3)    Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia.
4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5)    Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.